Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

NGÀY HỘI HỌC SINH, SINH VIÊN TỈNH BẮC NINH NĂM 2024

Sáng ngày 05/01/2024, tại trường THPT Hàn Thuyên, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Ngày truyền thống học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Tham gia hội chợ Kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/BCSĐ ngày 08/5/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Sáng 04 tháng 12 năm 2023, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua điểm cầu trực tuyến ...

Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Sáng ngày 05/12/2023, tại Trường Cao Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ ...

12 3 4 5 6 7 8 9 10    >    >>