Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Ảnh hưởng của mật độ khay nuôi và chế độ chăm sóc tới sinh trưởng và tỷ lệ sống của Tu hài

Nghiên cứu xác định mật độ khay nuôi và chế độ chăm sóc được thực hiện từ tháng 2-11/2022 tại Tây Vạn Bội, thuộc vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Cát Hải - Hải Phòng nhằm nâng cao tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống giúp rút ngắn thời gian ...

Nghiên cứu xác định đoạn DNA barcode vùng GEN 28S cho tu hài lutraria rhynchaena jonas, 1844

Hiện nay công nghệ mã vạch DNA đã sử dụng nhiều vùng trình tự DNA tiêu chuẩn để xác định, phân loại và khám phá loài. Mã vạch DNA đề cập đến các chuỗi DNA, phục vụ việc nhận dạng và truy xuất thông tin nguồn gốc các loài. Với ...

Utilizing the theory of planned behavior to predict COVID-19 vaccination intention: A structural equational modeling approach.

Tỷ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 cao là điều kiện quan trọng để đạt được miễn dịch cộng đồng trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin là không thể phủ nhận, tuy nhiên tỷ lệ dân số từ chối hoặc không sẵn lòng chấp ...

Ứng dụng giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) đẻ sàng lọc đa hình nucleotide đơn (SNP) liên quan đến tính trạng tăng trưởng ở tu hài (Lutraria rhynchaen, Jonas 1844)

Nghề nuôi tu hài (Lutraria rhynchaena) tại huyện Vân Đồn, tinh Quảng Ninh hiện nay gặp nhiều khó khăn do chất lượng con giống thấp, dịch bệnh thường xuyên xay ra. Trên cơ sở đó, cằn có những nghiên cứu nhàm nâng cao chất lượng con giống; đặc biệt là ...

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chuyển đổi giới tính Ba ba gai (Palea steindachneri) đơn tính đực

Ba ba gai là loài đặc sản của vùng miền núi Tây Bắc. Trong đó ba ba đực có ưu điểm lớn nhanh và thịt ít mỡ hơn ba ba cái. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra ngưỡng nhiệt độ thích hợp ấp trứng ba ba gai ...

Ứng dụng cách tiếp cận biên trong nghiên cứu về hiệu quả và năng suất ngành khai thác hải sản: Một phân tích trắc lượng thư mục

 Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về năng suất và hiệu quả trong lĩnh vực khai thác hải sản. Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục (bibliometric) để đánh giá tổng quan 183 bài báo khoa học từ năm 1995 đến ...

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG Nematopsis SP. TRÊN MỘT SỐ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ NUÔI TẠI QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

Nghiên cứu ký sinh trùng (KST) Nematopsis sp. trên các đối tượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu ở Quảng Ninh (ngao giá, hàu Thái Bình Dương (TBD), hàu cửa sông, ngao Bến Tre) được thực hiện từ tháng 6/2020 - 7/2022. Đợt 1 từ tháng 6/2020 - ...

THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHÉP GIỐNG (Cyprinus carpio) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

Mật độ nuôi là yếu tố quan trọng trong nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng môi trường, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) khi ương cá chép (Cyprinus carpio) bằng công nghệ ...

Thử nghiệm ươm cá chép giống bằng công nghệ BIOFLOC với nguồn CARBON từ rỉ đường và bột ngô.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng môi trường, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) khi ương cá chép (Cyprinus carpio) bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô. Cá kích cỡ 33, ...

Nghiên cứu một số bệnh thường gặp do ký sinh trùng trên cá Koi (Cyprinus caipio haematopterus) và đề xuất biện pháp phòng trị

Mẫu cá Koi (Cyprinus caipio haematopterus) thu tại Hà Nội và Bắc Ninh, thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, cỡ cá từ 10g - đến 500g. Kết quả nghiên cứu ký sinh trùng trên cá Koi phát hiện được một số loài ngoại ký ...

ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI CỦA HÌNH THỨC VÀ MẬT ĐỘ NUÔI TỚI TỈ LỆ SỐNG, SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TU HÀI (Lutraria rhynchaena) TẠI VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH

         Nghiên cứu này tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của hình thức nuôi và mật độ lên tỉ lệ sống, sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của tu hài thương phẩm tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Tu hài có chiều dài ban đầu ...

HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI VÀ NGHỀ NUÔI TU HÀI (Lutraria rhynchaena) Ở HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH

Nghiên cứu này nhằm khảo sát nguồn lợi và hiện trạng nghề nuôi tu hài ở Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Số liệu trong bài được thu thập qua khảo sát, điều tra và phỏng vấn nhanh người dân. Kết quả khảo sát thu được tại Vân Đồn ...

12