Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Ảnh hưởng của mật độ khay nuôi và chế độ chăm sóc tới sinh trưởng và tỷ lệ sống của Tu hài

Nghiên cứu xác định mật độ khay nuôi và chế độ chăm sóc được thực hiện từ tháng 2-11/2022 tại Tây Vạn Bội, thuộc vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Cát Hải - Hải Phòng nhằm nâng cao tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống giúp rút ngắn thời gian ...

Thả giống sá sùng (Sipunculus nudus) trên bãi triều tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Sá sùng (Sipunculus nudus) là loài đặc sản biển có giá trị kinh tế cao,  có giá trị lớn trong y học và có thể xuất khẩu nhưng nguồn lợi tự nhiên đã bị khai thác cạn kiệt.  Việc sản xuất giống nhân tạo sá sùng thành công sẽ tạo ...

Tổng quan hiện trạng ngành nuôi biển Việt Nam

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển ngành nuôi biển do có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Tuy nhiên, ngành nuôi biển vẫn còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện hiện có. Bài báo này nhằm cung cấp một số ...

Nghiên cứu xác định đoạn DNA barcode vùng GEN 28S cho tu hài lutraria rhynchaena jonas, 1844

Hiện nay công nghệ mã vạch DNA đã sử dụng nhiều vùng trình tự DNA tiêu chuẩn để xác định, phân loại và khám phá loài. Mã vạch DNA đề cập đến các chuỗi DNA, phục vụ việc nhận dạng và truy xuất thông tin nguồn gốc các loài. Với ...

Utilizing the theory of planned behavior to predict COVID-19 vaccination intention: A structural equational modeling approach.

Tỷ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 cao là điều kiện quan trọng để đạt được miễn dịch cộng đồng trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin là không thể phủ nhận, tuy nhiên tỷ lệ dân số từ chối hoặc không sẵn lòng chấp ...

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

Ngày 22/09/2022. Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và Công nghệ: “Dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sủ đất (Protonebia diacanthus ...

Ứng dụng giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) đẻ sàng lọc đa hình nucleotide đơn (SNP) liên quan đến tính trạng tăng trưởng ở tu hài (Lutraria rhynchaen, Jonas 1844)

Nghề nuôi tu hài (Lutraria rhynchaena) tại huyện Vân Đồn, tinh Quảng Ninh hiện nay gặp nhiều khó khăn do chất lượng con giống thấp, dịch bệnh thường xuyên xay ra. Trên cơ sở đó, cằn có những nghiên cứu nhàm nâng cao chất lượng con giống; đặc biệt là ...

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chuyển đổi giới tính Ba ba gai (Palea steindachneri) đơn tính đực

Ba ba gai là loài đặc sản của vùng miền núi Tây Bắc. Trong đó ba ba đực có ưu điểm lớn nhanh và thịt ít mỡ hơn ba ba cái. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra ngưỡng nhiệt độ thích hợp ấp trứng ba ba gai ...

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15 tháng 04 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Ninh, Phòng Kinh tế thị xã Quảng Yên và Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu bệnh và địch ...

Ứng dụng cách tiếp cận biên trong nghiên cứu về hiệu quả và năng suất ngành khai thác hải sản: Một phân tích trắc lượng thư mục

 Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về năng suất và hiệu quả trong lĩnh vực khai thác hải sản. Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục (bibliometric) để đánh giá tổng quan 183 bài báo khoa học từ năm 1995 đến ...

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án  “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Biofloc của Israel trong nuôi siêu thâm canh cá Rô phi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ở Vĩnh Phúc”

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG Nematopsis SP. TRÊN MỘT SỐ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ NUÔI TẠI QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

Nghiên cứu ký sinh trùng (KST) Nematopsis sp. trên các đối tượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu ở Quảng Ninh (ngao giá, hàu Thái Bình Dương (TBD), hàu cửa sông, ngao Bến Tre) được thực hiện từ tháng 6/2020 - 7/2022. Đợt 1 từ tháng 6/2020 - ...

12 3