Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống ba ba gai (Palea steindachneri) toàn đực.

2022.10.14 - 1378 lượt xem

Sáng ngày 30/09/2022 PGS.TS Thái Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Chủ nhiệm đề tài đã kiểm tra thực tế tình hình thực hiện đề tài: “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống ba ba gai (Palea steindachneri) toàn đực” tại Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

các trang Bet

Hình 1: PGS.TS Thái Thanh Bình chụp ảnh cùng Giám đốc HTX ba ba gai Cát Thịnh

            Theo báo cáo của chủ nhiệm đề tài,  nhiệm vụ đã xây dựng được dự thảo quy trình Công nghệ sản xuất giống ba ba gai đơn tính đực dựa trên kết quả điều tra và tổng hợp thông tin kỹ thuật từ các hộ sản xuất giống ba ba gai tại Văn Chấn, Yên Bái. Bước đầu đề tài đã triển khai các bước thử nghiệm sản xuất giống bao gồm: Nuôi vỗ ba ba gai bố mẹ; Thu và ấp trứng; Ương ba ba gai giống, Kiểm tra kết quả các thí nghiệm về chuyển đổi giới tính ba ba gai.

các trang Bet

Hình 2: Ba ba gai bố mẹ

            Kết quả thí nghiệm ấp trứng ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau (25-270C và 29-310C) cho thấy  ba ba gai được chuyển sang giới tính đực  đạt tỉ lệ 85,38 % khi ấp ở nhiệt độ 29-310C, cao hơn so với tỉ lệ chuyển giới tính đực đạt 38,11% ở nhiệt độ ấp 25 - 270C. Đề tài đã triển khai thử nghiệm nuôi đàn giống trên và đã thu được khoảng 506 con giống ba ba đơn tính đực cỡ 400 -500g/con

các trang Bet

Hình 3. Kiểm tra giới tính ba ba gai

            Kết luận buổi kiểm tra PGS.TS Thái Thanh Bình đánh giá về cơ bản nhóm đề tài đã đảm bảo được các tiêu chí đã đề ra theo Thuyết minh, yêu cầu chủ nhiệm và nhóm thực hiện đề tài cần bám sát tiến độ đề tài và tiếp tục theo dõi các mô hình đang triển khai để thu thập số liệu và hoàn thiện các báo cáo, hồ sơ phục vụ cho công việc nghiệm thu đề tài theo tiến độ của Thuyết minh đề tài.

                                                                                                                                                                               Huyền Trang – P. KH&HTQT

 

Tin khác