Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Utilizing the theory of planned behavior to predict COVID-19 vaccination intention: A structural equational modeling approach.

2023.06.21 - 633 lượt xem

Tỷ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 cao là điều kiện quan trọng để đạt được miễn dịch cộng đồng trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin là không thể phủ nhận, tuy nhiên tỷ lệ dân số từ chối hoặc không sẵn lòng chấp nhận tiêm vắc-xin vẫn còn tồn tại. Chính vì vậy, việc thông hiểu thấu đáo dự định tiêm vắc-xin của người dân là rất quan trọng, nó cung cấp những thông tin hữu ích trong việc xây dựng các chính sách nhằm tạo ra miễn dịch cộng đồng và những chính sách hiệu quả trong việc ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Nghiên cứu này dựa trên khảo sát 2.722 người trưởng thành (từ trên 18 tuổi) tại Việt Nam bằng bảng hỏi online. Hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được sử dụng để kiểm tra độ ổn định và độ chuẩn xác của các thang đo. Sau đó, mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, nhận thức tích cực về vắc-xin Covid-19 đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hình thành ý định tiêm vắc-xin, theo sau đó là các yếu tố như nhận thức kiểm soát hành vi, nhận thức lợi ích của vắc-xin Covid-19, chuẩn chủ quan. Đồng thời, cả 03 yếu tố chính (thái độ, chuẩn mực chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi) trong lý thuyết hành vi dự định đều giải thích cho mối liên quan giữa lợi ích nhận thức và dự định tiêm vắc-xin Covid-19. Có sự khác nhau giữa nam và nữ trong việc hình thành nên dự định tiêm vắc-xin. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý hữu ích đối trong việc khuyến khích người dân tham gia tiêm phòng vắc-xin và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.   Bài báo là sự hợp tác giữa nhóm nghiên cứu của trường Đại học Kinh tế quốc dân và TS Nguyễn Văn Quang (Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản). Bài báo được đăng trên Tạp chí Heliyon. Đây là Tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus, Tạp chí được xếp hạng Q1 và có chỉ số IF = 3.77. Link tham thảo bài báo: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023046261?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=7da896befad3195f  

File: Heliyon paper Quang.pdf Tải về

Tin khác