Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Nghiên cứu xác định đoạn DNA barcode vùng GEN 28S cho tu hài lutraria rhynchaena jonas, 1844

2023.11.20 - 381 lượt xem

Hiện nay công nghệ mã vạch DNA đã sử dụng nhiều vùng trình tự DNA tiêu chuẩn để xác định, phân loại và khám phá loài. Mã vạch DNA đề cập đến các chuỗi DNA, phục vụ việc nhận dạng và truy xuất thông tin nguồn gốc các loài. Với mục đích xây dựng được hệ thống ký hiệu tốt nhất có thể biểu thị chuỗi mã vạch DNA, trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích trình tự DNA vùng gene 28S với chiều dài 1350 nucleotide của 10 loài thuộc họ Mactridae làm cơ sở để xây dựng mã vạch cho loài tu hài Lutraria rhynchaena. Trình tự nucleotide vùng gene 28S của các loài được so sánh mức tương đồng bằng phần mềm Blast. So sánh trình tự nucleotide vùng gene 28S cho thấy, tu hài Lutraria rhynchaena khác so với các loài khác trong họ Mactridae đã công bố, có thể sử dụng trình tự gene 28S để nhận dạng và phân biệt loài Lutraria rhynchaena.

File: Thai Thanh Binh , Trieu Anh Tuan.pdf Tải về

Tin khác