Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

2023.12.05 - 327 lượt xem

Sáng 04 tháng 12 năm 2023, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua điểm cầu trực tuyến của Bộ NN&PTNT theo kế hoạch số 21-KH/BCSĐ ngày 28/11/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

các trang Bet

Tại điểm cầu trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản có 100% đảng viên đến dự. Trong buổi sáng, các đại biểu đã được nghe 2 chuyên đề.

Cụ thể, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Cũng trong hội nghị, buổi chiều Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

các trang Bet

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

các trang Bet

Kết thúc hội nghị trực tuyến, đ/c Bùi Thị Hạnh, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt tới các bí thư chi bộ tiếp tục tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tin khác