Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023

2023.12.08 - 391 lượt xem

Sáng ngày 05/12/2023, tại Trường Cao Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đình Thông, Phó trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 20 đơn vị thành viên trong khối thi đua.

Năm 2023, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản là đơn vị Trưởng Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Công tác triển khai các hoạt động thi đua của Khối được tiến hành kịp thời, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế. Ngay từ đầu năm Khối đã ban hành các văn bản: Quy chế hoạt động của Khối, Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua năm 2023. Công tác Thi đua, Khen thưởng của khối thi đua năm 2023 có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Các phong trào, hoạt động thi đua đã được triển khai thực hiện rộng khắp đến cán bộ, viên chức, người lao động tại các trường trong Khối, qua đó đã khơi dậy và phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua đã thông qua nội dung dự thảo “Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024”. Các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị trưởng khối hoàn thiện Báo cáo tổng kết.
Các đơn vị thành viên Khối thi đua đã tổ chức bình bầu, suy tôn, và thống nhất đề nghị Cờ thi đua Chính phủ đối với Trường Trung cấp nghề Kinh tế - kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành; đề nghị Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh đối với 03 đơn vị là Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; 11 đơn vị đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2023.

 

Cũng trong Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bầu Trường Đại học Kinh Bắc là đơn vị Trưởng khối thi đua; Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch và Trường Cao đẳng Bắc Hà được bầu làm Phó trưởng khối thi đua năm 2024.


 

TS. Bùi Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2023 trao cờ cho Trường Đại học Kinh Bắc, đơn vị trưởng khối năm 2024 và 02 đơn vị Phó Trưởng khối.

 

Trần Nhung

Tin khác