Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Thả giống sá sùng (Sipunculus nudus) trên bãi triều tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

2024.01.13 - 92 lượt xem

Sá sùng (Sipunculus nudus) là loài đặc sản biển có giá trị kinh tế cao,  có giá trị lớn trong y học và có thể xuất khẩu nhưng nguồn lợi tự nhiên đã bị khai thác cạn kiệt.  Việc sản xuất giống nhân tạo sá sùng thành công sẽ tạo cơ sở cho nghề nuôi sá sùng tại Quảng Ninh và một số tỉnh ven biển khác như: Khánh Hòa, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân ven biển, giảm áp lực khai thác sá sùng tự nhiên và phục vụ cho việc bảo tồn nguồn lợi. Ngoài ra, sá sùng là loài có chuỗi thức ăn ngắn, ăn mùn bã hữu cơ, thân thiện với môi trường nên giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường ao nuôi.

các trang Bet

Được sự phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số: 2208/QĐ-UBND ngày 03/08/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ “ Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Sá sùng (Sipunculus nudus) quy mô hàng hóa tại tỉnh Quảng Ninh”. Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ “ Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Sá sùng (Sipunculus nudus) quy mô hàng hóa tại tỉnh Quảng Ninh”

          Theo ThS. Nguyễn Văn Tuấn - chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết: “ Nhiệm vụ đã và đang thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ thuyết minh, dự toán được phê duyệt. Đã bố trí và hoàn thành các thí nghiệm để hoàn thiện quy trình sản xuất giống sá sùng lên cấp I và đang chuẩn bị tiến hành nghiên cứu các kỹ thuật ương giống lên cấp II.

          Vừa qua ngày 16/12/2023 nhiệm vụ đã phối hợp với HTX Nông Lâm Thủy sản Quảng Hà tiến hành thực hiện tiếp nội dung thí nghiệm 7: “Thử nghiệm nuôi thương phẩm Sá sùng trên bãi triều” được bố trí tại Khu bãi triều xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thả 9.000 con giống sá sùng cấp II (2-3cm), trên quy mô  thí nghiệm là 300m2 bãi triều dưới sự chứng kiến của đại diện phòng NN&PTNT huyện Hải Hà là ông Vũ Huy Tùng

Ông  Vũ Huy Tùng đại diện phòng NN&PTNT và chủ nhiệm nhiệm vụ

 

 

Ông  Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc HTX Quảng Hà tiến hành thả giống

Tin khác