Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Ảnh hưởng của mật độ khay nuôi và chế độ chăm sóc tới sinh trưởng và tỷ lệ sống của Tu hài

2024.03.11 - 33 lượt xem

Nghiên cứu xác định mật độ khay nuôi và chế độ chăm sóc được thực hiện từ tháng 2-11/2022 tại Tây Vạn Bội, thuộc vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Cát Hải - Hải Phòng nhằm nâng cao tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống giúp rút ngắn thời gian nuôi thương phẩm tu hài. Thí nghiệm với 3 nghiệm thức: mật độ 4, 8 và 12 khay/4 m2 bè kết hợp với 3 chế độ chăm sóc. Kết quả cho thấy mật độ 4 và 8 khay/4 m2 bè cho sinh trưởng cao hơn các nghiệm thức còn lại, cụ thể tăng trưởng chiều dài từ 32,9-36,8 mm, tỷ lệ sống > 84%, có sự khác biệt thống kê với lô nuôi ở mật độ 12 khay treo/4 m2 với 3 chế độ chăm sóc khác nhau. Kết quả đạt được của nghiên cứu cho thấy: để tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất và thời gian chăm sóc, nên chọn mật độ 8 khay/4m2 với chế độ chăm sóc 3 lần vệ sinh/đợt nuôi. Nghiên cứu cũng đã đề xuất các biện pháp phòng trị bệnh cho tu hài nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh và đề xuất các giải pháp về kỹ thuật nuôi góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

File: MatDoKhayNuoiTuHai.pdf Tải về

Tin khác