Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Biểu mẫu Học sinh - Sinh viên Xem thêm

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Bản cam kết tham gia giao thông giữa học sinh, sinh viên với nhà trường. Xem Tải về
Bản cam kết thực hiện nghiêm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Xem Tải về
Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú Theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. Điều 2. Đối tượng được hưởng chính sách nội trú Đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; 2. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; 3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
Đơn xin bổ bài
Đơn xin học lại
Đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả (Dùng cho sinh viên, học sinh Cao đẳng, TCCN)

Biểu mẫu Xem thêm

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Mẫu Giấy đi đường các trang Bet . Tải về
Biểu mẫu đánh giá cuối năm 2020 Biểu mẫu đánh giá cuối năm 2020 Tải về
Biểu mẫu Kiểm điểm, đánh giá đảng viên Biểu mẫu Kiểm điểm, đánh giá đảng viên hàng năm Tải về
Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng Tải về
Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán Tải về
Giấy đề nghị tạm ứng Giấy đề nghị tạm ứng Tải về

Các tiện ích Xem thêm

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Bộ font tiếng Việt Bộ font tiếng Việt (Full)
Bộ font tiếng Việt

Bộ font tiếng Việt (Bảng mã TCVN3-ABC)

Bộ font tiếng Việt

Bộ font tiếng Việt (Bảng mã Unicode)

Logo trường

Logo các trang Bet

Tải về

Tài nguyên khác Xem thêm

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Phần mềm Quản lý đào tạo - Unisoft Bộ cài đặt phần mềm Quản lý đào tạo - Unisoft
Ảnh lễ mít tinh 20/10/2020 Ảnh Lễ gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020
Bộ hồ sơ xét tuyển (Bản in)

Bộ mẫu hồ sơ xét tuyển (Bản in)

Bộ ảnh lễ Tri ân và trưởng thành (niên khóa 2017-2020) Bộ ảnh lễ Tri ân và trưởng thành (niên khóa 2017-2020)