Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam

các trang Bet các trang Bet

Biểu mẫu Học sinh - Sinh viên

Tên tài liệu Mô tả Xem / tải về
Bản cam kết tham gia giao thông giữa học sinh, sinh viên với nhà trường. Xem Tải về
Bản cam kết thực hiện nghiêm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Xem Tải về
Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú Theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. Điều 2. Đối tượng được hưởng chính sách nội trú Đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; 2. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; 3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
Đơn xin bổ bài
Đơn xin học lại
Đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả (Dùng cho sinh viên, học sinh Cao đẳng, TCCN)